Helyi szabályok

LETÖLTÉS

Sportolók és vendégeink testi épségének, biztonságának érdekében, kérjük Önöket az alábbi helyi szabályok betartására.

1. Kérjük, hogy olvassák el és tartsák be a klubház információs tábláján kifüggesztett helyi szabályokat.

2. Minden kiütött fűcsomót helyezzen vissza, javítsa ki a green-en a sérüléseket (pitch marks, divots) és gereblyézze el a homokbunkereket.

3. Ne húzza át a golfkocsit a green és a homokbunker közötti területen. Ne menjen az elektromos autókkal 10 méternél közelebb a green-hez.

4. Az elütőkön ne végezzen próbaütéseket.

5. Kerülje a lassú játékot.

6. A pályán csak soft spike megengedett.

7. Egy flight-ban maximum 4 játékos indulhat.

8. A golf pálya elektromos kerítéssel van bekerítve. Ha fehér karó nem jelöli a pályán kívüli (Out of Bounds) területet, akkor a kerítés jelöli azt.

9. Jelölések:

Fehér – pályán kívüli terület
Sárga – vízakadály
Piros – oldalsó vízakadály
Kék – javítás alatti terület

10. Távolságjelölések a fairway közepétől a green elejéig a par 3-ok kivételével (a green közepétől):

Piros – 50 méter
Kék – 100 méter
Sárga – 150 méter
Fehér – 200 méter

11. Javítás alatti terület: droppoljon a legközelebbi helyen, de nem közelebb a lyukhoz.

12. A homokban lévő kövek mozdíthatóak. 24. szabály 1. bekezdés.

13. A távolságjelölők, a locsolófejek, az utak, a köves ösvények és a hidak nem mozdítható akadályok. 24. szabály 1. bekezdés.

14. A 16-os szakasz jobb oldala ún. waste bunker. Itt a játékosok ütés előtt megérinthetik a homokot az ütővel.

15. A 17. lyuknál lévő tó teljes egészében vízakadálynak minősül.

Ha a játékos labdája az akadályon belül fekszik, lehetőség van droppolni egy büntetőütéssel a kijelölt droppolási területen belül.

16. Ne hajtson az elektromos autókkal a heavy rough-ba.

17. Ha egy karóval vagy dróthálóval körülvett fiatal fa vagy földből kiálló vízcső akadályozza a játékost az elütésben, a labdát fel kell emelni és droppolni kell egy ütőhossznyi területen belül, de nem közelebb a lyukhoz.

Golfélményekben gazdag sikeres játékot kíván,
A Pannonia Golf & Country Club vezetése