Helyi szabályok

A Pannonia Golf & Country Club által 2019. április 12. után rendezett versenyekre az alábbi Helyi Szabályok érvényesek, melyek felülírnak minden korábban megjelent Helyi Szabályt.

[A]      JÁTÉKTÉREN KÍVÜLI TERÜLETEK

A-1 Játéktéren kívüli terület

 • A pálya kerítésén túl minden, valamint a pályán fehér karókkal vagy festett vonallal körülhatárolt terület.

Megjegyzés 1: Amennyiben kerítés vagy karó jelöli a pálya határát, úgy a határon kívüli terület vonalát a karók vagy kerítésoszlopok talaj szintjén lévő, legközelebbi belső pontja határozza meg (a kerítés támasztó elemei ebbe nem értendők bele).

Megjegyzés 2: 18-as szakaszon a green mögötti fehér kerítés nem akadály, hanem játékhatárt jelölő kerítés.

A-2 Belső játékon kívüli terület

 • Kizárólag a 7-es szakasz felől játszva a szakasz bal oldalán a 4-es szakasz teljes területe a pályahatárig. Bármely más szakasz lejátszásakor ugyanez a terület rendes játékrész. A határvonalat fekete fejű fehér karók jelzik, amelyek a 7-es szakasz felől fix határjelzők, minden más szakasz felől mozdíthatatlan akadályok és nem jelölnek határon kívüli területet. A karósor végén a terület határát az utolsó két karó vonalának meghosszabbítása képezi.

[B]       BÜNTETŐ TERÜLETEK

B-1 Büntető területek meghatározása

 • A büntető területeket a pályán mindenütt (sárga vagy piros) karók jelzik.
 • A 17-es szakaszon lévő tó teljes terjedelmében sárga büntető területnek minősül.

[C]      BUNKEREK

C-2      Homokos területek státusza

 • A homokos rész a 16-os szakasz bal oldalán az elütőktől a fairwayig, valamint a szakasz jobb oldalán a fairway mentén az általános terület része.

Megjegyzés: Minthogy nem különleges terület, a bunkerekre vonatkozó 12.2b és 12.3 szabályok megkötései nem vonatkoznak. A játékosok mindent megtehetnek, ami az általános területen szabad.

[E]       KÜLÖNLEGES KÖNNYÍTÉSEK

E-1      Ejtési területek

 • A 17-es szakaszon lévő büntető területhez az autóúttól jobbra ejtési zóna van kijelölve. Ha a labda a büntető területen van, beleértve azt is, ha tény vagy biztos, hogy ott veszett el, a játékos egy büntető ütésért a következő könnyítési lehetőségekkel élhet: vagy könnyít a 17.1 szabály szerint, vagy extra lehetőségként labdát ejthet a kijelölt ejtési zónában, amely teljes terjedelmében 14.3 szerinti könnyítési terület.

E-7      Elektromos kerítés

 • A pálya körüli kerítés elektromos védelemmel rendelkezik a vaddisznók ellen. Figyelmeztetés: A külső részén alul- és felül futó vezetékeket ne érintse! Emiatt könnyítés nem vehető igénybe, a 2.3 szabály érvényes.

[F]       RENDELLENES PÁLYAVISZONYOK

F-1      Rendellenes körülmények meghatározása

 • A rendellenes pályaviszonyokat kék karók vagy fehér festékkel fújt vonalak jelzik.
 • Az általános területen lévő /a/ távolságjelző sziklák, korongok (50-100-150-200m), /b/ egyes fák törzse körül kiépített kavics, vagy faforgács ágyások, /c/ az öntöző rendszer alkatrészei mozdíthatatlan akadályok. Könnyítési lehetőségek a 16.1 szerint.
 • A greenek előtt található, golfautók terelésére szolgáló jelzőtáblák, kötélkordonok mozdítható akadályok, amelyekre a2 vonatkozik

Megjegyzés: Definíció szerint az utak és ösvények mesterségesen burkolt felülete vagy szegélye mozdíthatatlan akadály. A földutak, kitaposott ösvények, traktornyomok, kocsik keréknyoma a pálya szerves része, ahonnan a labdát úgy kell megjátszani, ahogy fekszik a 9.1 szerint.

F-7      Gyeptéglák illesztése

 • A frissen gyeptéglázott területen büntetés nélküli könnyítés vehető igénybe /a/ általános területen a 16.1b szerint, /b/ putting green-en a 16.1d szerint, ha a labda gyeptéglák közötti hézagban van, vagy ilyen hézagok zavarják a lendítést. Nem érvényes a könnyítés, ha a hézag csak a beállást zavarja.

A gyeptéglázott területen belül a hézagok hálózata egyetlen hézagnak tekintendő, tehát ha az ejtett labda egy másik hézagban áll meg, akkor ugyanaz a zavaró tényező áll fenn, mint korábban. A labdát a 14.3c(2) szerint újra kell ejteni, ismételt esetben helyezni.

F-23    Ideiglenes mozdíthatatlan akadályok

 • A pályán bárhol kihelyezett reklámtáblák, zászlók, molinók ideiglenes mozdíthatatlan akadályok. Az R&A Model F-23 helyi szabály minta hatályos.

Megjegyzés 1: A zavaró hatás akkor is fennáll, ha a TIO a labda és a lyuk között van, és a játékos ütésvonalában áll.

Megjegyzés 2: A játékos akkor is igénybe veheti a könnyítést, ha a TIO maga játékhatáron kívül van. Ha a labda a játéktéren van, a legközelebbi könnyítési pont az, (a) amely nincs közelebb a lyukhoz, (b) a zavar már nem áll fenn, és (c) nincs akadályban vagy a célterületen.

[J]       A JÁTÉK FELFÜGGESZTÉSE

J-1       A játék leállítása és újraindítása

 • A játék felfüggesztésére, illetve folytatására használt jelzések. 1 hosszú kürtjel: a játék azonnali felfüggesztése vészhelyzetben. 3 egymás utáni kürtjel, ismételve: normál felfüggesztés. 2 rövid kürtjel, ismételve: a játék folytatása mindkét esetben.
 • Versenyen a játék felfüggesztéséről az MGSZ Versenyszabályzat 18. pontja rendelkezik.
 • A legközelebbi menedékhelyeket, gyülekezési pontokat és a menekülési útvonalakat a klubház hirdető tábláján kifüggesztett kiürítési terv tartalmazza.

[K]      A JÁTÉK TEMPÓJA

K-2      A játék tempója stroke play versenyen

 • A Versenybizottság a szakasz hosszától és nehézségétől függően minden szakaszra előírt játékidőt állapít meg, továbbá az előírt körhöz megszabott összjátékidőt. Egy csoport akkor tartja a pozícióját, ha a kör során nem lépi túl a befejezett szakaszokra előírt játékidőt.
 • A szintidő 18 szakaszon 4 óra 30 perc.
 • A játék tempójáról, a pozícióból kiesett csoportok kezeléséről, a lassú játék büntetéséről az MGSZ Versenyszabályzat 17. pontja rendelkezik.

K-3      A játék tempója Stableford versenyen

 • a.m. K-2. Eltérés: A büntető pontokat a kör összesített eredményéből kell levonni.
 • Az MGSZ Versenyszabályzat 17. hatályos.

K-5      Enyhített büntetések

 • A lassú játék büntetése: első alkalommal szóbeli figyelmeztetés, a második alkalommal 1 ütés, a harmadik alkalommal 2 ütés a második alkalommal kapott büntetésen felül, a negyedik alkalommal kizárás.
 • Az MGSZ Versenyszabályzat 17. hatályos.

Általános büntetés a Helyi Szabály megsértéséért: általános büntetés
Match Play – szakaszvesztés; Stroke Play – két ütés

 BÍRÓK
Jakobi András +36 30 542 9098
Recepció +36 22 594 200

Golfélményekben gazdag sikeres játékot kíván,
A Pannonia Golf & Country Club vezetése