Etikai kódex

Érvényes azokra az esetekre, amelyekről sem a Golf Szabályok, sem a szövetségi Versenyszabályzat, sem a Versenykiírás nem rendelkezik. Átfedés esetén a szabályzatok az érvényesek, de a klub büntetéseket nem írják felül.

A biztonság elsődleges

A Pannonia Golf & Country Club elkötelezett a golflabda által okozott sérülések elkerülésében. Az Ön együttműködésére is számítunk.

Az alkalmazottak biztonsága érdekében

 • A pályamunkás nem feltétlenül láthatja a játékost, és viselhet zajcsillapító fülvédőt is. Tegyen meg mindent, hogy felhívja magára a figyelmét, mielőtt ütne.
 • Általában a „fore” kiáltás vagy az integetés alkalmas erre.
 • Ütéstávolságon belül a gépkezelő a motor leállításával jelzi, hogy várja az ütést. Ez nem vonatkozik a rough nyírására, amely a játékkal párhuzamosan is folyhat.
 • A green-en végzett munkák esetén ne üssön a green-re, ha a zászló nincs a helyén. Csak azután üssön, hogy a gépkezelő visszatette a zászlót a lyukba és elhagyta a green-t.
 • Ne nyúljon hozzá, ne helyezze át azokat az eszközöket, amelyeket a munkások a pályán elhelyeztek, beleértve a mobil locsolófejeket is.

A játékosok biztonsága érdekében

 • Ha a megütött labdát szem elől téveszti, figyelmeztesse a többieket „fore” kiáltással.
 • Ha „fore” kiáltást hall, azonnal fedezze magát.
 • Mindig álljon kellő távolságra attól, aki éppen üt.
 • Ismerje minden ütőjének a szokásos ütés távolságát.
 • Ne üssön addig, amíg az elől lévő csoport jóval ütés távolságon kívül nincs.

Magatartási előírások

Zéró tolerancia

 • A golfpályán a fizikai vagy verbális túlkapások semmilyen formája nem tűrhető meg. Elfogadhatatlan viselkedésnek számít különösen, ha a játékos:
 • Nem teszi rendbe maga után a pályát (pl. nem gereblyézi el a bunkert, nem teszi vissza a kiütött fűcsomót, nem javítja ki a green-en a labdanyomot).
 • Illetlen kifejezést használ akár szóban, akár gesztussal.
 • Dühkitöréssel reagál eseményekre.
 • Nincs tekintettel a játékostársakra, azok játékára.
 • Rongálja az ütőjét vagy a pályát.
 • Udvariatlanul, tiszteletlenül beszél más játékosokkal, a bírókkal vagy nézőkkel.
 • A zéró tolerancia szerint a játékos figyelmeztetés nélkül azonnal büntetendő. Klub büntetés: 100 €, ismételt esetben kizárás a pályáról.

Játéktempó

 • Az előírt menetsebességet be kell tartani. Akár szakasz kihagyása, vagy játékos csoportok összevonása árán is, ha szükséges. A marsall jogosult ilyen intézkedések foganatosítására.

Alsó korhatár

 • A golfpálya használatára nincs életkor szerinti megszorítás. Azonban 12 éven aluli gyermekek csak felelős, nagykorú személy társaságában játszhatnak a pályán.

Elvárt öltözet

Az öltözéknek szalonképesnek kell lennie. Csak a kifogástalanul öltözött játékosok engedhetők a golfpályára.

 • Nadrágként nem elfogadható a farmer, tréningruha, katonai stílusú és mintájú gyakorló és harci öltözék, kezeslábas, overall, munkaruha – bármilyen típusban és színben.
 • A rövidnadrág szára legalább 10cm hosszú legyen (a belső varrás mentén mérve).
 • Csak a teljes felsőtestet takaró, galléros felső ruházat hordható.
 • Hölgyek a derekat szabadon hagyó, vagy ujjatlan, hát nélküli, vagy pánt nélküli felsőt nem viselhetnek.
 • Fürdőruha nem megengedett.
 • Golfcipő (puha stoplikkal), futócipő vagy puha talpú cipő megengedett. Tilos az 1 cm-nél magasabb sarkú cipő, és a csizma bármely formában.

Közlekedés járművel

 • Ide tartozik minden jármű, amely egy vagy több személy szállítására alkalmas. De nem ide tartozik a kizárólag golf felszerelés szállítására tervezett önjáró golfkocsi.
 • Golfautót csak érvényes gépjárművezetői jogosítvánnyal rendelkező személy bérelhet.
 • Egy golfautóban legfeljebb 2 személy utazhat összesen 2 golftáskával.
 • Golfautóval a green-ek peremétől számított 10 méteres, és a bunkerek peremétől számított 3 méteres sávban közlekedni tilos, kivéve, ha arra kijelölt út áll rendelkezésre. Klub büntetés: 100 €, ismételt esetben kizárás a pályáról.
 • A golfautó bármilyen sérüléséért a vezető felelős.

Golfütők

 • Csak saját (bérelt) ütőkészlettel és golftáskával szabad játszani.

Golflabdák

 • Tilos a versenypályára gyakorló labdát (range ball) kivinni és/vagy ott használni. Klub büntetés: 500 €, ismételt esetben kizárás a pályáról.

Játékos csoportok

 • Egy indítási időpontban legfeljebb 4 fős csoport indulhat.

Viselkedési normák (etikett)

A játék sebessége

 • Folyamatosan tartsa az egy ütésnyi követési távolságot az elől haladó csoport mögött.
 • A pálya lejátszásának normaideje 4 óra 30 perc minden csoport számára.

Az elütő területen

 • Ne vigyen fel golftáskát vagy golfkocsit az elütőre.
 • Az elütőn kívül melegítsen be, mielőtt sorra kerülne.
 • Előre válassza ki és készítse elő az ütőt, amit használni szándékozik.
 • Az elütőn szorítkozzon legfeljebb 2 gyakorló lendítésre.
 • Rövidebbet ütő játékosok üssenek el először.
 • Távolítsa el a törött tee-ket.

A fairway-n

 • Határozott tempóban menjen a labdájához.
 • Tegye vissza a kiütött divotokat (próba ütését is).
 • A labda megközelítése közben tervezze meg az ütést és válassza ki az ütőt.
 • Legfeljebb 2 gyakorló lendítést üssön.
 • Kísérje figyelemmel a játékostársak labdáit is.
 • Mindig üssön ideiglenes (provizórikus) labdát, ha az eredeti elveszhetett vagy pályán kívülre kerülhetett.
 • Ha bármely szakaszon elérte a dupla part, vegye fel a labdáját, és haladjon tovább.

A green-en

 • A golfautót vagy golfkocsit parkolja le a green mögött vagy mellett, a következő elütőhöz közelebbi oldalon.
 • Javítsa ki a saját labda kráterét (pitchmarkokat).
 • Ne lépjen más játékos gurítási vonalára.
 • Gyengéden fektesse a zászlót a green-re, távolabb a gurítási területtől.
 • A gurítási irányát aközben tervezze meg, mialatt más játékosok gurítanak.
 • Ha lehet, folyamatosan gurítson (vagyis, ha az első gurítás nem ment be, folytassa tovább, amíg be nem fejezi).
 • Azonnal vegye ki a labdáját a lyukból, miután beütötte.
 • Ne használja a puttert a labda kikanalazására a lyukból.
 • Amint végzett, tegye vissza a zászlót, és haladéktalanul hagyja el a green-t.
 • Az eredménykártyáját a következő elütő területen töltse ki.

A pályán általában

 • Ne vadásszon elhagyott labdákra.
 • Hagyjon fel az értelmetlen labdakereséssel (pl. sűrű erdőben, mély vízben).
 • Helyezze vissza a kiütött gyepdarabokat, gereblyézze el a bunkereket, javítsa ki a labdanyomokat.
 • Kövesse a kihelyezett táblák jelzéseit és tegyen eleget a személyzet felkérésének.
 • Mérsékelje a gyakorlást mind az elütő, mind a gurító területen.
 • Ne játsszon „felújítás alatt álló terület” megjelölésű területről. Válasszon a büntetés nélküli könnyítési lehetőségekből.
 • Korlátozza a labdakeresési időt 3 percre.
 • Engedje át a gyorsabb csapatokat, amennyiben van rá lehetőség.

Húzó kocsik és golfautók

 • Golfautóval vagy húzó kocsival ne menjen át elütő területen vagy bunkeren (beleértve a 16-os szakaszon található sivatagos területeket).
 • Golfautóval ne menjen 10 méternél közelebb a green-ekhez.
 • Ne húzza át a húzó kocsit a green és ahhoz közeli bunker vagy büntetőterület (vízakadály) között.
 • Golfautóval lehetőleg a kiépített úton közlekedjen. Út hiányában a fairway melletti enyhén durva terepet vegye igénybe. Semmiképpen ne menjen rendkívül durva, veszélyes terepre.

Felelősség

A házirend és a viselkedési szabályok mindenkire érvényesek a pályán, akár vendégjátékos, akár klubtag az illető.

 • A személyzet (pl. marsall) megfelelő felhatalmazással rendelkezik, hogy felügyelje a játék sebességét, és érvényt szerezzen a vonatkozó házirendnek és eljárásoknak.
 • Etikett és biztonsági kérdésekben a Recepció személyzetétől kapható felvilágosítás.
 • Bármilyen személyi sérülés, dologi vagy vagyoni kár esetén a pályát igénybe vevő személy felelősségre lesz vonva.

Büntetés

A Magatartási Kódex megsértéséért a következő eljárás alkalmazandó versenyeken:

 • 1. alkalommal figyelmeztetés,
 • 2. alkalommal 1 ütés büntetés,
 • 3. alkalommal általános büntetés (2 ütés, illetve szakaszvesztés),
 • 4. alkalommal kizárás.

Súlyos esetben a Bizottság azonnali kizárás büntetést is alkalmazhat.
A klub büntetések az általános büntetéstől függetlenül érvényesíthetők.

A Magatartási Kódex megsértéséért a következő eljárás alkalmazandó általában:
A Magatartási Kódex megsértése az első alkalommal 100€ pénzbüntetést von maga után
A Magatartási Kódex ismételt, többszöri megsértése a klubtagsági státusz 2 hétre történő felfüggesztését, súlyos esetben elvesztését eredményezi.

Alcsútdoboz, 2020.03.01.